اصل زندگی

 

زندگی تو بازتاب اندیشه های توست ، هر آنچه را که ذهن تو باور کند به دست می آوری و آنچه را که محکوم کنی از دست می دهی.

 و این را بدان که :

 خوشبختی بر 3 اصل استوار است :

 ۱- فراموش کردن گذشته

 ۲ - غنیمت شمردن حال

 ۳-امیدوار بودن به آینده                                                        

برای انسانهای بزرگ بن بستی وجود ندارد

 چون بر این باورند که :

 یا راهی خواهم یافت

 یا راهی خواهم ساخت

 اجازه ندهید پرنده ی اندیشه ی شما بر روی شاخسارهای فقر و

 نداری لانه کند.

 به ثروت هایی که می توانید بدست آورید بیندیشید.

 زیرا این اندیشه های ثروت طلبانه اند که ثروت می آفرینند.

من موفقم ... من ثروتمندم .

/ 2 نظر / 43 بازدید
narsiis

تو که هنوووز منو لینک نکردی....[ناراحت] ولی من از خیلی وقت پیش لینکیده بودمت...!!!!! اگه تاااااا چند دقیقه دیگه منو نلینکیدی..!!!!! تومدرسه سرت روووو سینته[شکست]