بنزین 700تومانی

چیه چیزی شده؟؟ نیشخند

 چرا ساکتی!!نیشخند

دوس داری بنزین بزنی با کارت کی؟؟!!!نیشخند

شنیدم بنزین شده ۷۰۰ به تازگی!!   نیشخند                     

بنزینتو تقسیم می کنی با یکی!!نیشخند

دیگه که رو کارت بنزینش حساسی!!!!نیشخند

روش داری عقایده خیلی شیکو وسواسی!!!نیشخند

اونقده اونو می خوای که اگه لیتری ۱۰۰ بنزین بدم بهت، منو نشناسی!!!!نیشخند

/ 1 نظر / 14 بازدید
سارینا

سلام دوست عزیز وب جالبی داری خوشم اومد